Home

Bevoegdheden

Onze levenskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de staat van het leefmilieu rondom ons. De natuur is rustgevend en mooi, maar is bovenal onmisbaar als leverancier van goederen en diensten voor mens, maatschappij, economie,
Keuzes die we hier maken, hebben invloed aan de andere kant van de wereld. Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid.
Energiebesparing en de omschakeling naar hernieuwbare energie zijn de belangrijkste pilaren voor elk duurzaam energiebeleid en kunnen een motor vormen voor een duurzame economie.

Actueel

Trage wegen wandeling editie  2016 telde 140 deelnemers

De meeste recente politieke peiling van De Standaard en de VRT is hoopgevend. Een vooruitgang van bijna 5 % is een duidelijk signaal dat steeds meer en meer Vlamingen kiezen voor een inclusieve groene samenleving.

 

De Beerselaar vervuilt minder, zoals beloofd zal de Beerselaar dan ook een lagere milieubelasting krijgen. Deze koppeling werd ingevoerd door de Groen-schepen uit de vorige legislatuur Axelle Reunes. "In 2013 en 2014 daalde de hoeveelheid afval, het is niet meer dan logisch dat we de Beerselaar dan ook belonen met een verlaging van deze belasting.", legt huidig schepen voor afval en...