Aanwerven klimaatambtenaar

27 Februari 2019

Beersel tekende samen met is 61 Vlaams-Brabantse gemeenten die het Burgemeestersconvenant en engageerden zich om een lokaal klimaatactieplan op te stellen. Een mooie verbintenis en een flinke stap op weg naar een klimaatneutrale provincie/Vlaanderen/België/Europa. Het streven naar klimaatneutraliteit kan niet zonder de hulp van iedereen die hier woont en werkt. Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.Sedert de aftrap begin 2009 hebben bijna 6.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU.Het Burgemeestersconvenant is een unieke decentrale aanpak van de Europese Unie, die gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren. Tijdens de legislatuur 2012-2018 werd een klimaatplan opgesteld, doelstellingen voorop gesteld en hard gewerkt aan de sensibilisering van de bevolking. Maar ook aan actieve aanpak van eigen patrimonium, stimulering én persoonlijke begeleiding van woningrenovaties,… De succesvolle acties zoals de Bende van Beersel én de klimaatmobiel hebben navolging gekregen in heel Vlaanderen. De weg in ingezet en Beersel staat ook met de onderzoeken naar het potentieel van warmtenetten op een kantelpunt. De nood aan vooruitgang op de reductie van de CO2 uitstoot wordt door alle klimaatexperts van binnen- en buitenland benadrukt. En net zoals Noord Zuid op alle niveaus van het beleid aandacht vraagt heeft ook de klimaatproblematiek dringend nood aan doorgedreven plannen van aanpak. Beersel heeft al heel wat expertise opgebouwd en acties in gang getrokken. Beersel werd gezien als één van de voortrekkers in Vlaanderen. Laat ons Beersel op een nog hoger ambitie niveau tillen en toon dat het ook hier menens is voor het klimaat. We zijn het onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd. De huidige klimaatmarsen waar oa leerlingen van de Beerselse secundaire school aan meedoen, de kinderen van de lagere school die een klimaatmars organiseerden op dinsdag dikke truiendag, … zijn duidelijke vragen van de Beerselse burgers aan het Beersels beleid om de daad bij het woord te voeren. Beersel heeft in de vorige legislatuur de transitie sterk ingezet. Deze weg moet met voldoende personeel omkadering worden verder gezet en worden versterkt. Dit moet zich ook vertalen in volwaardig personeelsinzet. Tot op heden is 1/5 klimaat ambtenaar voorzien wat ruimschoots te weinig is om verder te werken aan de ingeslagen weg en de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.De Klimaatambtenaar voor de bestuursperiode 2015-2018 werd amper voor 1/5 van de werktijd voorzien. Dit was ruimschoots te weinig om een nog sterker en dringend klimaatbeleid verder voor de toekomst uit te bouwen. Op de gemeenteraad van 30 januari 2019 werd het organigram voorgelegd waarbij beide functies van Noord Zuid ambtenaar én klimaatambtenaar opnieuw worden gecombineerd. Dit terwijl het voorstel van opsplitsing in twee volwaardige voltijdse functie in oktober 2018 door het college werd aanvaard.Dit getuigt van weinig genegenheid tov de beleidsdomeinen Noord Zuid én klimaat door de huidige bestuursploeg. De Omgevingsanalyse 2020 van de gemeente Beersel, eindrapport 12/10/2018, bestuurskracht personeel pg 28, meldt dat Beersel onder het Vlaamse gemiddelde presteert wat betreft bestuurskracht. Beersel scoort met 6,7% personeelscapaciteit per 1000 inwoners VTE bijna dan 1 procent lager dan het Vlaamse gemiddelde van 7,5%. Onze fractie vraagt aan de gemeenteraad van Beersel te beslissen om vanaf 2019 een 1 VTE personeelslid voor onbepaalde duur, aan te werven voor de verdere uitbouw en versterking van de klimaatdienst en Beersel verder zeer actief op weg te helpen naar klimaatneutraliteit 2040, doelstellingen zoals voorgesteld en berekend door de Provincie Vlaams Brabant.