28 feb 2019

Groen Beersel reageert verbaasd op de ambities van het gemeentebestuur: een Bevolkingsstop om het Groen en landelijk karakter van Beersel te bewaren

Groen Beersel reageert naar aanleiding van de verklaringen van het gemeentebestuur ivm ‘Beersel is
VOL’.
Groen Beersel reageert verbaasd op de afkondiging van ‘een bevolkingsstop’ om het groen, landelijk
en Vlaams karakter van Beersel te bewaren en beoordeelt de verklaringen van Burgemeester Van
Daele en gemeenteraadslid Ben Weyts als contraproductief en voorbijgestreefd.
Groen Beersel stelt vast dat het groen en landelijk karakter van Beersel er de laatste decennia
stelselmatig is op achteruit gegaan. De grootste boosdoeners waren de aanleg van de E19, de
verkavelwoede in de jaren ‘60 en ‘70, de ongebreidelde toename van het gemotoriseerd verkeer en
de aanleg van bedrijventerreinen op moeilijk ontsluitbare plaatsen.
Voor Groen Beersel is bewaren van het groen wat overblijft dus een zwaktebod dat getuigt van een
totaal gebrek aan visie en ambitie. Groen Beersel roept het gemeentebestuur op om een actief en
ambitieus beleid te voeren waarbij de natuurwaarde weer toeneemt het landelijk karakter versterkt
wordt maar mét de nodige ruimte voor verdere verdichting van de dorpskernen zodat een
bevolkingsstop niet aan de orde is
“Dat doe je door de realisatie van grootschalige landinrichtingsprojecten zoals ‘Het Land van
Teirlinck’ en ’Het Strategisch project Zennevallei’ welke door Groen tijdens de vorige legislatuur mee
in de stijgers gezet werden, door de dorpskernen te vergroenen en veel bomen te planten of nog
door kleinschalige (bio)landbouw te stimuleren.,” verklaart Veerle Leroy.
“Dat doe je door te investeren in kwalitatieve fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer om de nog
steeds toenemende verkeersdrukte te stuiten en de geluidsoverlast een halt toe te roepen, vindt Kris
Degreef,” die voor Groen mobiliteit opvolgt.
“Er is geen bevolkingsstop nodig om de kwaliteit van onze open ruimte te bevorderen”, verklaart Eva
Fonteyn, kersvers gemeenteraadslid voor Groen en expert in ruimtelijke ordening. “Naast de actieve
vergroening van onze gemeente en een ingrijpend mobiliteitsplan pleiten wij voor een ambitieus
ruimtelijk beleid waarbij de resterende woonuitbreidingsgebieden geschrapt worden, de kernen
versterkt worden en de mogelijkheid gecreëerd wordt om grote woningen te ontdubbelen. Een plan
waar bijzondere aandacht gaat naar nieuwe kleinschalige woonvormen in de bestaande kernen.” “
“Dan kan de jeugd ook betaalbaar blijven wonen in een gemeente die twee keer groener is dan
vandaag het geval is”, vertelt Tilia Casaer, die zich zorgen maakt over de impact van ‘de
bevolkingsstop’ op de betaalbaarheid van het vastgoed voor Beerselse jongeren.
Het is in deze geest dat, toenmalig Schepen Veerle Leroy van Groen Beersel, tijdens de vorige
legislatuur, de stimulans gaf om in te tekenen op de Bouwmeesterscan. De scan is een initiatief van
de Vlaamse bouwmeester om ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente
in kaart te brengen en een concrete agenda van projecten en ingrepen aan te reiken. De scan
moet de gemeente bijstaan in de transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, gekoppeld aan
een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Het lijkt alsof het nieuw bestuur in Beersel, nog voor de studie van start gaat, verkrampt en bang is
van een ambiteuze toekomstgerichte visie, rekening houdend met de ligging van de gemeente nabij
de hoofdstad.
“Groen Beersel staat voor een positief verhaal met een warm Beersel waar plaats is voor iedereen. “
eindigt Ahmed Alaoui .
En hoewel het college tijdens de eerste gemeenteraad bij hoog en bij laag beweerde dat er geen
lokaal bestuursakkoord bestond lijken de CD&V en NVA zich dan toch gevonden te hebben in dit
punt.

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren