(Jong) Groen Beersel blij met (nood-)blokspot in Beersel!

07 Juni 2021

(Jong) Groen Beersel blij met (nood-)blokspot in Beersel!

Tijdens de vorige gemeenteraad stelde Tilia Casaer (Groen) een vraag omtrent de oprichting van een blokspot in Beersel. Ze verwoordde het als volgt: "Ook tijdens de coronapandemie hebben veel studenten nood aan gezamenlijke studeerplek. In verschillende buurtgemeenten komen er daarom verschillende 'blokspots'. Vooral jongeren die thuis geen aparte ruimte hebben of zich er omwille van andere omstandigheden onvoldoende kunnen concentreren, kunnen er een plekje reserveren. Zal de gemeente Beersel een coronaproof blokspot organiseren?" Jo Vander Meylen (schepen jeugd) moest haar teleurstellen. Er zou geen Beerselse blokspot komen deze examenperiode. De voormalige blokspotlocatie (DOC) doet momenteel namelijk dienst als vaccinatiecentrum. Andere locaties werden omwille van verschillende redenen (vb. geen goede wifi-verbinding) afgeschreven. Daarbij benadrukte Vander Meylen dat jongeren, indien ze echt nood hebben aan een stille studeerplek, zelf contact kunnen opnemen met de gemeentelijke diensten. Volgens Tilia Casaer zorgt het feit dat een 16-jarige zelf een mail moet sturen of moet bellen naar bijvoorbeeld de jeugddienst met de vraag of die recht heeft op een studeerplek een enorme drempel en is dit volgens haar dan ook niet de gepaste strategie. Vandaag, een week na de gemeenteraad, is te horen dat er een nood-blokspot komt in CC De Meent. Studenten kunnen er op weekdagen terecht tussen 8u30 en 17u. En hebben ze nood aan wat frisse lucht? Dan kunnen ze genieten van een wandeling in de Alsembergse Beemd. Tilia Casaer is zelf student en kan de beslissing om alsnog een blokspot op te richten alleen maar toejuichen. Toch hoopt ze er op dat de Beerselse jongeren die er écht nood aan hebben ook bereikt zullen worden. Ze roept daarom alle Beerselaars op om het bericht over de oprichting van de nood-blokspot massaal te delen op sociale media.