Bouwaanvraag multiculturele feestzaal Huizingen

17 Augustus 2020

Bouwaanvraag multiculturele feestzaal Huizingen

Groen heeft op de gemeenteraad van mei jongstleden een voorstel tot voorlopige bouwstop ingediend, de meerderheid is ons daarin gevolgd en heeft onze tekst op enkele komma's na ook goedgekeurd. Ons voorstel (dat ondertussen ook gestemd is) hield in dat alle verkavelingen of groepswoningbouw die nog niet zijn goedgekeurd en waarvoor nieuwe nog niet ontsloten -en dus nog niet bebouwde- open ruimte dient te worden ingenomen, dit wil zeggen verkavelingen of groepswoningbouw die niet gelegen zijn langs een uitgeruste openbare weg en waarvoor dus door de gemeenteraad nieuwe wegenis dient goedgekeurd of een nieuwe private weg zou moeten worden aangelegd. In dit geval gaat het zelf niet over huisvesting maar over een (nieuwe) feestzaal waarvoor nieuwe open ruimte wordt aangesneden en private wegen moeten worden aangelegd. Wij rekenen er dus op dat het gemeentebestuur haar eigen principes van de voorlopige bouwstop eerbiedigt en dit dossier af blokt. Er zijn voldoende bebouwde gronden en bestaande gebouwen beschikbaar om dit soort activiteiten te ontwikkelen. Denken we maar aan de oude gebouwen op de Manchester site. Dit dossier bewijst vooral dat het gemeentebestuur dringend werk moet maken van een gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) waarin een aantal anomalieën van het huidig gewestplan en de verschillende BPA's weggewerkt worden. Zo is dit gebied nog altijd bestemd als recreatiezone, met alle gevolgen van dien. Het enige RUP dat wel al door het gemeentebestuur werd goedgekeurd heeft als (enig) doel de bestemmingen van alle gemeentelijke eigendommen te valoriseren. Over de rest van het grondgebied stuurt het gemeentebestuur aan op een status quo. Groen Beersel voorspelt dat we op basis van de verouderde gewestplannen en BPA's de komende jaren nog vaak geconfronteerd zullen worden met vergelijkbare dossiers die de toets van duurzaamheid niet langer doorstaan.