Burgemeestersconvenant

27 Februari 2019

Burgemeestersconvenant

Beersel tekende in 2014 samen met 61 Vlaams-Brabantse gemeenten het Burgemeestersconvenant en engageerde zich om een lokaal klimaatactieplan op te stellen. Een mooie verbintenis en een flinke stap op weg naar een klimaatneutrale provincie/Vlaanderen/België/Europa. Het streven naar klimaatneutraliteit kan niet zonder de hulp van iedereen die hier woont en werkt. Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.Sedert de aftrap begin 2009 hebben bijna 6.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU. Dagelijks komen er nog gemeenten bij en groeit de groep van geëngageerde gemeenten.Het Burgemeestersconvenant is een unieke decentrale aanpak van de Europese Unie, die gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren. Tijdens de legislatuur 2012-2018 werd een klimaatplan opgesteld, doelstellingen voorop gesteld en hard gewerkt aan de sensibilisering van de bevolking. Maar ook werd werk gemaakt van een actieve aanpak van eigen patrimonium, stimulering én persoonlijke begeleiding van woningrenovaties,… De succesvolle acties zoals de Bende van Beersel én de klimaatmobiel hebben navolging gekregen in heel Vlaanderen. De weg is ingezet en Beersel staat ook met de onderzoeken naar het potentieel van warmtenetten op een kantelpunt. De nood aan vooruitgang op de reductie van de CO2 uitstoot wordt door alle klimaatexperts van binnen- en buitenland benadrukt. En net zoals Noord Zuid op alle niveaus van het beleid aandacht vraagt heeft ook de klimaatproblematiek dringend nood aan doorgedreven plannen van aanpak. Beersel heeft al heel wat expertise opgebouwd en acties in gang getrokken. Beersel werd gezien als één van de voortrekkers in Vlaanderen. Laat ons Beersel op een nog hoger ambitie niveau tillen en toon dat het ook hier menens is voor het klimaat. We zijn het onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd. De huidige klimaatmarsen waar oa leerlingen van de Beerselse secundaire school aan meedoen, de kinderen van de lagere school die een klimaatmars organiseerden op dinsdag dikke truiendag, … zijn duidelijke vragen van de Beerselse burgers aan het Beersels beleid om de daad bij het woord te voeren. Beersel heeft in de vorige legislatuur de transitie sterk ingezet. Deze weg moet met voldoende personeelsomkadering worden verder gezet en worden versterkt. Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en het voorzien van de noodzakelijke omkadering tonen we dat Beersel ambitieus is en verder wil bouwen aan de ingeslagen weg van Beersel klimaat neutraal 2040. De Provincie Vlaams-Brabant is een stimulerende kracht én begeleider om zowel het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen als de klimaatneutraliteit in 2040 te kunnen behalen.https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/vlaams-brabant-klimaatneutraal-klimaatstudie-finaal-rapport_tcm5-109570.pdf De verbintenissen die de Ondertekenaars van het Convenant aangaan zijn gekoppeld aan het klimaat- en energiebeleidskader van de Europese Unie. Dit omvat het klimaat- en energiepakket voor 2020 voor Ondertekenaars die tussen 2008 en 2015 toetraden, het klimaat- en energiekader voor 2030 alsook de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering voor Ondertekenaars die na 2015 toetraden.De Ondertekenaars engageren zich om over te gaan tot een globale aanpak om de klimaatverandering tegen te gaan en maatregelen te nemen om de effecten ervan op te vangen. Binnen de twee jaar na ondertekening moeten ze een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat opmaken met als doel tegen 2030 hun CO2-uitstoot met minstens 40 % te verlagen en hun weerbaarheid tegen de effecten van de klimmatverandering te verhogen.https://www.burgemeestersconvenant.eu/nl/ Onze fractie vraagt aan de gemeenteraad van Beersel om in 2019 het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie te ondertekenen en de nodige middelen en personeelsinzet te voorzien om de doelstellingen gekoppeld aan dit engagement waar te maken.