Fietspaden langs Brusselsesteenweg blijven dode letter

22 Juni 2020

Fietspaden langs Brusselsesteenweg blijven dode letter

De Brusselsesteenweg in het centrum van de Beerselse deelgemeente Alsemberg heeft al jaren een gebrekkige fietsinfrastructuur. Onder meer voor de leerlingen van het Sint-Victorinstituut, dat een basisschool en een secundaire afdeling heeft, is het niet veilig om met de fiets tot aan de schoolpoort te geraken. In 2016 reeds verklaarde Ben Weyts (N-VA), toen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, zelf Beerselaar én toen oppositieraadslid, dat hij daar iets ging aan doen. Hij maakte in 2016 75.000€ vrij voor studiewerk dat structurele oplossingen moest brengen (zie persbericht van 24 oktober 2016). Burgemeester Van Daele vroeg toen om de werken aan de steenweg niet te laten samenvallen met de nieuwbouw van de Alsembergse gemeenteschool De Springveer. “Twee werfzones zou voor chaos zorgen”. In 2017 pakte collega Weyts uit met een investeringspakket van 300 miljoen euro geplande investeringen in Vlaanderen waarvan zo'n 74 miljoen euro naar Vlaams-Brabant. In het investeringsprogramma voor Vlaams Brabant zaten ook projecten voor Beersel (Brusselsesteenweg aan Sint - Victor en de Steenweg op Eigenbrakel van Vastiau tot aan de Zavelberg, zie persbericht 21 april 2017). In 2018 beloofde collega Weyts nogmaals de hemel op aarde: ‘Het volgende project in Beersel is het aanleggen van veilige fietspaden ter hoogte van het Sint-Victorinstituut op de Brusselsesteenweg in Alsemberg en er wordt ook een studie uitgevoerd om het hele traject van die steenweg vanaf het Winderickxplein tot aan het kruispunt met de Pastoor Bolsstraat te vernieuwen’ (Persbericht 5 December 2018). We zijn nu juni 2020. De nieuwe school is afgewerkt maar van vernieuwde fietsinfrastructuur is nog steeds niets te merken. Het enige wat wel gerealiseerd werd zijn de nieuwe fietsbruggen over de Molenbeek. Dit is een realisatie van onze toenmalige Schepen, Veerle Leroy, die binnen haar toenmalige bevoegdheid Land Van Teirlinck deed wat zij kon om de gebrekkige fietsinfrastructuur rond de schoolomgeving te compenseren. Groen Beersel zal op de volgende gemeenteraad aan het gemeentebestuur een update vragen van het afgelegde parcours en de huidige stand van zaken: 1. Beschikt de gemeente over een studie met structurele oplossingen zoals destijds beloofd door Minister Weyts?2. Welke structurele oplossingen zijn er dankzij het studiewerk van het gewest (het kabinet?) naar voor geschoven?3. Is hierover formeel overleg geweest tussen het gewest en de gemeente?4. Van wanneer dateert de allerlaatste vergadering tussen gemeente en gewest met betrekking tot de fietsinfrastructuur langs de Brusselsesteenweg?5. Waar staan we vandaag? Studiewerk? Bestaan er concrete ontwerpen van plannen?6. Wanneer gaan deze werken effectief starten?