Groen Beersel betreurt het kiezersbedrog van Open VLD

26 December 2019

Groen Beersel betreurt het kiezersbedrog van Open VLD

Groen Beersel kijkt met ongeloof terug naar het brokkenparcours van Open-VLD Beersel en neemt het woord kiezersbedrog in de mond. In April 2018 klonk het nog dat de liberale familie terug verenigd was, verklaart Jan Steyaert, gemeenteraadslid en voorzitter van Groen. De liberalen trokken met één lijst naar de kiezer. Gilbert Wouters trok de lijst en Gilbert Houben beloofde minstens drie zetels, hopelijk meer. Maar de kiezer beloont geen ruziemakers en op 14 oktober haalde de verenigde open-VLD lijst amper twee zetels. Toch vonden Gilbert Wouters en Jos Savenberg het nodig om de dag van de verkiezingen zelf, nog voor alle stemmen geteld waren, samen met Ben Weyts (N-VA) een officiële voordracht akte te ondertekenen. Zo werd Groen Beersel, met vijf zetels de grote overwinnaar van de verkiezingen in Beersel, met één pennentrek buiten spel gezet en werd de Lijst van de Burgemeester veroordeeld tot een coalitie met N-VA en open VLD.

En hoewel de open VLD numeriek zelf niet nodig is voor een stabiele meerderheid, kreeg Gilbert Wouters als beloning om de N-VA het college binnen te loodsen toch zijn schepenambt cadeau, verklaart Eva Fonteyn, fractieleider van Groen Beersel. Wat Groen vooral betreurt is dat Gilbert Wouters bijna alle bevoegdheden van Veerle Leroy toebedeeld kreeg om er helemaal niks mee aan te vangen. Daarmee draaide de nieuwe meerderheid de alom geprezen dynamiek en visie die onze Groene Schepen tijdens de vorige legislatuur had opgebouwd rond milieu, klimaat, energie, Noord-Zuid en land van Teirlinck terug naar het vriespunt. Want net zoals tijdens de vorige legislatuur, blonk Schepen Wouters ook binnen zijn nieuwe bevoegdheden weer uit in immobilisme en een totaal gebrek aan interesse en dossierkennis. Zijn tussenkomsten op de gemeenteraad beperken zich keer op keer tot “ik antwoord U schriftelijk binnen 30 dagen”. Als schepen bevoegd voor milieu kon hij vorige week tijdens de toelichting van de meerjarenplanning niet eens uitleggen welke nieuwe initiatieven hij wil nemen tegen sluikstorten? Gilbert Wouters is ook bevoegd voor ruimtelijke ordening maar kon niet vertellen welke verkavelingsvergunningen of BPA’s hij de komende jaren wil herzien in de context van een beter ruimtelijke ordening. Parkeerplaatsen voor auto’s schijnt het enige te zijn waar hij echt wakker van ligt.

Jan Steyaert concludeert dat het vooral de kiezers van open VLD zijn die hier door hun partij bedrogen worden. Zij hadden in Beersel gekozen voor een sterke en éénsgezinde liberale fractie maar worden één jaar later in de gemeenteraad nog amper vertegenwoordigd door twee ruziemakers. Gilbert Wouters vaart als ‘liberale’ schepen voortaan zijn eigen ‘oude en gesloten koers’, dixit het bestuur van Open VLD Beersel. Jos Savenberg haalde slechts 127 voorkeurstemmen en is nu fractieleider van zijn éénmansfractie. En ook Linda Boon, eerste opvolger op de VLD lijst neemt afstand van haar fractie.
Na de stoelendans rond het schepenambt sociale zaken en de burgemeesterswissel die ons te wachten staan in 2022 is er nu dus commotie over een derde pion van het college. N-VA en de Lijst van de Burgemeester noemen dit een interne Open VLD kwestie. Zij houden Gilbert Wouters aan boord om de meest toekomstgerichte bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, milieu, energie en klimaat compleet te laten verwateren. Dit is wat er gebeurt als verliezende partijen samenhokken om kost wat kost een meerderheid te vormen, besluit Eva Fonteyn. De Beerselaars verdienen een beter bestuur. En Groen Beersel had bekwame mensen klaar staan.