Herinrichting centrum Dworp Gemeenteplein

29 September 2019

Herinrichting centrum Dworp Gemeenteplein

Met een ondoordachte heraanleg van het fietspad op de Alsembergsesteenweg in Dworp Centrum door AWV laat het gemeentebestuur kansen liggen om dit korte traject tussen de Lotsesteenweg en de krantenwinkel “Carpe Diem” veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.GROEN vraagt de meerderheid meer ambitie en de werken van de Vlaamse overheid aan te grijpen om ook het dorpsplein aan het oude gemeentehuis, het kruispunt Alsembergse en Lotste steenweg en de ingang van de school aan te pakken. AWV voorziet in samenspraak met de gemeente de volgende fase in de aanleg van een fietspad langs de Alsembergsesteenweg in Dworp centrum. De meerderheid voorziet een inbreng in de werken voor een beperkte herinrichting van het voetpad ter hoogte van het voormalig gemeentehuis van Dworp maar laat het plein zelf onaangeroerd terwijl dit plein sinds jaar en dag een knelpunt vormt voor de zwakke weggebruiker en een integraal voorstel hier op zijn plaats is. Het conflict tussen de druk gebruikte parking, het gebrek aan een conflictloos fiets- en voetpad in combinatie met een bushalte zorgt er immers voor dat de schoolgaande jeugd er elke morgen op de bus staat te wachten tussen manoeuvrerende wagens. Fietsers en voetgangers moeten laveren tussen fout geparkeerde auto’s en leveranciers van de Carrefour. Ook het kruispunt met de Lotsesteenweg, een zwart punt voor fietsers , blijft in het voorstel ongewijzigd. Gezien het afslaand verkeer komende vanuit Huizingen, hier slechts een kleine smalle afslagstrook heeft, rijden automobilisten hier vaak te snel weg en worden de overstekende fietsers genegeerd. Een derde knelpunt op deze korte strook bevindt zich aan de ingang van de Sportschuur waar de schoolgaande jeugd én sporters gehinderd worden door op het voetpad geparkeerde wagens. De huidige meerderheid laat ook hier een kans liggen om aan de oversteekplaats van de Sportschuur “autovrij” te maken en een breder voetpad aan te leggen. Groen Beersel vraagt daarom een integrale aanpak en visie voor de inrichting van de fietspaden door het centrum van Dworp met een totaal inrichting van het Dorpsplein met conflictvrije omgeving en een overdekte wachtzone voor de gebruikers van het openbaar vervoer en het fietspad dat achter de geparkeerde wagens loopt; aanpassingen aan het kruispunt met de Lotstesteenweg én een uitgewerkt voorstel voor de toegang aan de Sportschuur.