Geef de senioren inspraak in de realisatie van hun eigen woonzorg- en dienstencentrum

30 April 2020

Geef de senioren inspraak in de realisatie van hun eigen woonzorg- en dienstencentrum

Meer inspraak van de burger was één van de speerpunten van de nieuwe beleidsploeg in Beersel. Ook uit de recente burgerenquête blijkt dat veel Beerselaars vragende partij zijn voor meer inspraak in de Beerselse toekomstplannen. Groen Beersel is dan ook verbaasd dat onze senioren geen structurele inspraak krijgen in de realisatie en uitbating van het nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum. Volgende gemeenteraad richt het gemeentebestuur een werkgroep op die minstens zes keer per jaar zal samenkomen om de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum te begeleiden. In die raad zetelen 2 schepenen, 2 directeurs van het OCMW, de directrice van de Ceder en drie diensthoofden van gemeentelijke diensten. Volgens de voorliggende teksten beperkt de inspraak zich tot het voorleggen van alle documenten aan het college, de gemeenteraad, en het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. "De mensen waar het echt over gaat zijn op geen enkele manier vertegenwoordigd in de werkgroep of de besluitvorming", stelt Jan Steyaert vast. Alles wordt netjes boven hun hoofd beslist. Groen Beersel zal het voorliggend voorstel van de meerderheid op de volgende gemeenteraad daarom amenderen. Groen Beersel stelt voor om minstens één lid van de seniorenraad en één vertegenwoordiger van de inwoners van de Ceder toe te voegen aan deze werkgroep. Of zijn onze senioren te oud om mee te beslissen over hun eigen toekomst? De coronacrisis bewijst nochtans dat het alle hens aan dek zal worden om na te denken over de woonzorgcentra van de toekomst.