Oprittencomplex R0-Beersel

26 Juni 2019

Onderzoek voor aanpassing van het op- en afrittencomplex van de RO in Beersel én invoeren van tijdelijke maatregelen teneinde de veiligheid van de fietsers tussen Beersel en Lot op korte termijn beter te beveiligen. Motivering: Overwegende dat Lot een belangrijke scharnier is voor het woon-werkverkeer van Beerselaars richting Brussel en dit zowel vanaf het station in Lot met de trein als fietsend langs het kanaal. Overwegende dat veel jeugd uit Beersel – centrum sport (voetbalt) in het complex Vogelenzang in Lot. Overwegende dat fietsers vanuit Beersel ons melden zich niet veilig te voelen op de verbindingsweg Beerselstraat langsheen het op- en afrittencomplex van de RO tussen Beersel centrum en Lot omwille van de staat van de fietspaden, de lange afritzones, de afwezige fysieke afscheiding van het fietspad, de steenslag die vaak op het fietspad terechtkomt, de geparkeerde vrachtwagens, … Overwegende het lage percentage fietsers (amper 11% volgens de Burgerenquête 2019) die gebruik maken van openbaar vervoer vanuit Lot. Overwegende dat de kanaalroute in de toekomst alleen maar aan belang zal toenemen in het fietspendelverkeer naar Brussel vanuit Beersel en deze per fiets vanuit Beersel – centrum best bereikbaar is vanaf Lot. Overwegende dat zowel het op- en afrittencomplex als de Beerselstraat in eigendom zijn van de gemeente Beersel en dus het college bevoegd is om aanpassingen door te voeren teneinde het comfort en de veiligheid van de trage weggebruikers te verbeteren. Overwegende dat de Beerselstraat een erg breed wegprofiel heeft en er dus mogelijkheden zijn om de Beerselstraat anders in te richten en zodoende ook de veiligheid van de fietsers drastisch te verbeteren. Overwegende dat een definitieve herinrichting van de Beerselstraat studiewerk, middelen en zware aanbestedingsprocedures vereist. Overwegend dat automobilisten en vrachtwagens in de huidige situatie ongehinderd en tegen hoge snelheid de Beerselsestraat op en af kunnen rijden. Het voorstel van de fractie Groen zorgt ervoor dat zowel op beide afritten Lot als Beersel de (vracht)wagens verplicht worden om te stoppen. Overwegende dat elke dag er één te veel is om niet in te zetten op verkeersveiligheid. Vraagt de fractie GROEN dat de gemeente: Zo snel als mogelijk, in afwachting van een definitieve herinrichting (cfr. Aanpak Vrachtwagenproblematiek Zennestraat), tijdelijke beveiligings- en inrichtingsmaatregelen onderzoekt, voorstelt en uitvoert om de veiligheid van de fietsers langsheen de Beerselstraat te verbeteren. Wij denken hierbij aan de installatie van betonblokken, reliëf aanbrengen op de witte lijnen, verhinderen dat de vrachtwagens zo kort parkeren bij op- en afrit, de stresstijd langs de lange rij haaientanden voor fietsers aan de op- en afritten inkorten,… Het fietspad frequent veegt zodat slibpartijen voorkomen worden. Een inrichtingsstudie aanvat voor een definitieve herinrichting. Wij refereren graag naar bijgevoegd beeld van gelijkaardige tijdelijke maatregelen die tegemoet komen aan de bekommernissen van de fietsers in afwachting van een definitieve ingreep.