Rust zacht René

13 Februari 2023

Rust zacht René

Rots in de Groene branding  

Weinig mensen weten dit maar René was één van de founding fathers van Groen Beersel. Geen geitenwollen sokken, maar wel overtuigd progressief, en met veel bekommernis en inzet voor diep menselijke thema’s: armoede, ongelijkheid, ongeletterdheid, derde wereld, .... En niet alleen in woorden maar ook in daden. Hij was actief op zoveel fronten.

Zijn politiek hart lag in de eerste plaats bij Groen maar René is ook altijd een sterke pleitbezorger geweest van progressieve frontvorming. En hij had een ongelooflijke neus voor talent. Niemand heeft in de geschiedenis van onze partij zoveel nieuwe mensen aangebracht als hij. En kan het symbolischer? Een paar maand geleden nog kwam er op zijn persoonlijk initiatief bijna één hectare nieuw bos bij in Beersel.

René, wij hebben meer dan 20 jaar op jou volle steun mogen rekenen. Jij was een rots in onze Groene branding. We missen je nu al.

De sympathisanten van Groen Beersel