Tsunami verkeersborden

30 September 2019

Tsunami verkeersborden

De meerderheid vraagt de gemeenteraad de plaatsing van 17 nieuwe verkeersborden goed te keuren zonder duidelijke aanleiding voor zo’n tsunami van bijkomende borden. GROEN vraagt op haar beurt de afschaffing van een aantal borden en een strengere aanpak voor naleving van de algemene verkeersregels in bijzonder van geparkeerde vrachtwagens. GROEN stelt zich vragen bij het overdreven aantal bijkomende verkeersborden die worden voorgesteld door de meerderheid. Het betreft in hoofdzaak een reeks borden die moeten verhinderen dat zwaar verkeer circuleert in de Brouwerijstraat, Beling en Molenbeekstraat te Dworp. Hoewel deze straten door hun gabariet zo’n verkeer niet toelaten is het dus vreemd (en kostelijk) om hier 12 bijkomende verkeersborden voor te plaatsen. GROEN kan zich niet van de indruk ontdoen dat de woonplaats van de heer Ben Weyts hier voor iets tussen zit. De fractie GROEN doet op haar beurt een voorstel om een reeks borden met aanduiding als parking voor vrachtwagens weg te halen. Het gaat om de parking voor vrachtwagens aan de ingang van het domein van Huizingen, aan de Menisberg te Huizingen en aan de Sashoek in Lot. Eén voor één plekken waar geparkeerde vrachtwagens gevaarlijke situaties veroorzaken. Ze hier faciliteren met een bord en verder nalatig zijn in de inrichting en bij overtredingen helpt niemand een stap vooruit en kost de belastingbetaler alleen maar geld. Een verkeersbord plaatsen kost al snel rond de 600 euro per bord.