Veiliger op- en afrittencomplex

26 Juni 2019

Veiliger op- en afrittencomplex

Groen Beersel stelt voor het op- en afrittencomplex van de RO tussen Beersel en Lot anders in te richten én met tijdelijk maatregelen de veiligheid van de fietsers zo snel mogelijk te verbeteren.

Het slecht uitgeruste fietspad langs het op- en afrittencomplex van de RO tussen Beersel en Lot is voor velen een ware drempel om de fiets te nemen naar Lot vanuit Beersel. Terwijl Lot een belangrijke rol opneemt in het woon-werkverkeer richting Brussel hetzij met de trein, hetzij met fiets langs het kanaal. Ook heel wat jeugd vanuit Beersel/centrum voetbalt in Lot maar wordt steevast gebracht met de auto.

Groen Beersel heeft daarom een extra punt geagendeerd op de gemeenteraad van 26 juni en vraagt hier aan de gemeente om:

• zo snel als mogelijk, tijdelijke beveiligings- en inrichtingsmaatregelen voor de fietsers langsheen de Beerselstraat te onderzoeken, voor te stellen en uit te voeren.

GROEN denkt bijvoorbeeld aan de installatie van betonblokken om het fietspad fysiek af te scheiden, reliëf aan te brengen op de witte lijnen (zoals langsheen de Sanatoriumlaan), het verhinderen dat de vrachtwagens zo kort parkeren bij de op- en afrit, de haaientanden op-en afritten in te korten…

• Het fietspad frequenter te vegen zodat slibpartijen voorkomen worden.

• Een inrichtingsstudie aan te vatten voor een definitieve herinrichting.