Windmolens

Wij zijn trots op de windmolens in onze gemeente. En tonen hiermee dat Beersel volop zijn verantwoordelijkheid neemt om hernieuwbare energie op te wekken. Het gemeentebestuur heeft onder impuls van Groen  zelf op eigen initiatief proactief een windplan opgesteld om na te gaan waar er conform de wetgeving windmolens ingeplant konden worden. We informeerden de inwoners en plantten de voorbije jaren meerdere molens optimaal in volgens dat plan. Electrabel diende een aanvraag in voor bijkomende molens, maar die voldoen niet aan dezelfde criteria. Ze komen veel te dicht bij de dorpskern van Lot te staan en zullen de milieunormen overschrijden. Als die bijkomende molens er komen, zullen de turbines die er nu al staan regelmatig stilgelegd moeten worden om de normen van geluidshinder en slagschaduw niet te  overschrijden. Groen Beersel is van oordeel dat het nu aan de andere gemeenten, die systematisch de andere kant opgekeken hebben, is om hun verantwoordelijkheid te nemen.